Ασφαλιστικά Προγράμματα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματά μας,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣY.Σ.Π.Α ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥ.Σ.Π.Α ΟΜΑΔΑ 65+ ,όπως και για συμβεβλημένα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμεια περίθαλψηαπό την ενότητα…

Ανακοίνωση

Πέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση του ΣΥ.Σ.Π.Α και από την έναρξη υλοποίησης του Ομαδικού Προγράμματος πρόσθετης Ασφάλισης.Στην διάρκεια αυτής της περιόδου χιλιάδες συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους…