Σε περίπτωση ανάγκης!

Συνάδελφοι για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των παροχών που παρέχονται μέσω του ομαδικού συμβολαίου μας G130 με την SYNDEA Ασφαλιστική, αλλά και για την καλύτερη διευκόλυνσή  σας, υπενθυμίζουμε ότι…

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματά μας,Πρόγραμμα Ασφάλισης G130 Ομάδα Α έως 65 και Πρόγραμμα Ασφάλισης G130 Ομάδα Β 66 έως 73,όπως και για Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα…

Ανακοίνωση

Πέρασαν 17 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση του ΣΥ.Σ.Π.Α και από την έναρξη υλοποίησης του Ομαδικού Προγράμματος πρόσθετης Ασφάλισης.Στην διάρκεια αυτής της περιόδου χιλιάδες συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους…