Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Καθώς το δίκτυο των συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορεί να διαφοροποιείται,

παρακαλείσθε πριν από κάθε νοσηλεία να επικοινωνείτε με την Γραμμή Υγείας, τηλ. 2106288063