ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α. Ο.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2022

Σήμερα Τετάρτη 21-12-2022 προσέρχονται στα γραφεία του Συνδέσμου, ύστερα απο νόμιμη πρόσκληση Του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου κ. Δημ. Αποστολόπουλου. οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι ,προκειμένου να γίνει συγκρότηση Σε Σώμα του νέου Δ.Σ.

Παρόντες ειναι όλοι οι παρακάτω:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ Π., ΚΑΣΕΛΙΜΗΣ N., ΣΤΑΜΕΛΑΤΟΣ Α., ΚΑΛΑΣΟΥΛΑΣ Α., ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ E., ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ N., ΤΕΝΤΟΜΑΣ Ι., ΠΑΝΟΣ Ο., ΒΕΛΔΕΚΗΣ N.

Μετά τις κατατεθείσες προτάσεις και τις σχετικές ψηφοφορίες. Οι ως άνω συγκροτούνται σε Σώμα ομόφωνα, με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΓΙΑΚOΣ ΔΗΜΗΤΡΙOΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡOΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠOΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΜΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘ., ΓΑΛΑΝΟΠOΥΛΟΣ E., ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ν. ΤΕΝΤOΜΑΣ Ι., ΤΖΑΝΟΣ Ο., ΒΕΛΔΕΚΗΣ N.

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ X.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο.Τ.Ε

Ο ΣΥΣΠΑ ΟΤΕ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2007. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαμόρφωση όρων για την διαχρονική και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των μελών του στον τομέα της-πέρα του ΤΑΠ-ΟΤΕ,-νοσοκομειακής περίθαλψης και κάθε άλλης ιατρικής συνδρομής, καθώς και η στήριξη των μελών για την διασφάλιση και διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων.