ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την συμμετοχή σας στα προγράμματα κατεβάστε και συμπληρώστε τις παρακάτω αιτήσεις:

1. Αίτηση εγγραφής (ή επανεγγραφής) στον ΣΥ.Σ.Π.Α ( 2 αιτήσεις: αίτηση εγγραφής και αίτηση μέλους).

2. Ατομική αίτηση συμμετοχής στο ομαδικό πρόγραμμα (Συνεταιριστική Ασφαλιστική).

Οι αιτήσεις αυτές αφού συμπληρωθούν να σταλούν στο ΣΥ.Σ.Π.Α Βερανζέρου 34  Τ.Κ  10432 Αθήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εγκριθεί η αίτηση του καθενός μας θα σας ενημερώσουμε για την πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα.