Κάρτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Ετήσιο κόστος 50 ευρώ. Χορηγείται σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας – ιατρικού ιστορικού-και συμμετοχής ή μη στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΥΣΠΑ CARE
ΣΥ.Σ.Π.Α ΟΤΕ CARE
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ