Ασφαλιστικά Προγράμματα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματά μας,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣY.Σ.Π.Α ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥ.Σ.Π.Α ΟΜΑΔΑ 65+ ,
όπως και για συμβεβλημένα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμεια περίθαλψη
από την ενότητα Προγράμματα Ασφάλισης στο site μας!