Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α - O.T.E

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποστολόπουλος Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονόμου Χρήστος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημητρίου Νικόλαος

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πανιτσίδης Αδάμ

ΤΑΜΙΑΣ: Ντρέκος Αντώνιος

ΜΕΛΗ Δ.Σ: Παναγόπουλος Γεώργιος, Παπαχρήστος Κώστας, Βελδέκης Νίκος, Κοτόπουλος Σταύρος, Μανίκας Γιάννης, Αρώνης Χρήστος.