ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 65

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
Όπως προαναφέραμε, δικαίωμα συμμετοχής στο βασικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, που βρίσκεται σε ισχύ από 1/6/2007, έχουν όλοι οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατά τον χρόνο ένταξής τους δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, υπήρξαν αρκετοί συνάδελφοι μεγαλύτερης ηλικίας, που έδειξαν ενδιαφέρον και δικής τους συμμετοχής.
Διερευνώντας αμέσως τις υπάρχουσες δυνατότητες, διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει προηγούμενο ομαδικής ασφάλισης για τις συγκεκριμένες ηλικίες.
Παρ' όλα αυτά, ξεκινήσαμε συζητήσεις με εκπροσώπους της εταιρείας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποιος τρόπος κάλυψής τους στον τομέα της συμπληρωματικής ασφάλισης.
Τελικά, και ύστερα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε συμφωνία, υπογράφοντας ένα ξεχωριστό ομαδικό συμβόλαιο, το οποίο καλύπτει και μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α. ηλικίας 65-75 ετών.
Η συμμετοχή στο ειδικό αυτό πρόγραμμα συνεπάγεται τις παρακάτω παροχές.
1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σε περίπτωση, λοιπόν, νοσηλείας του ασφαλισμένου, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, σε Νοσηλευτικό Ιδρυμα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), το συμβόλαιο προβλέπει καταβολή ημερήσιου επιδόματος 50€ και για μέχρι 90 ημέρες νοσηλείας του.
2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης και με ανώτατο κατ' άτομο καταβαλλόμενο ποσό τα 3.000€.
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Το ετήσιο μικτό κόστος ανά ασφαλισμένο ανέρχεται στα 350€.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν όσοι συνάδελφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ανάλογα με την πορεία του ομαδικού αυτού συμβολαίου θα υπάρξει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του σημερινού ανώτατου ηλικιακού ορίου προς τα πάνω.
Και για τις λεπτομέρειες του προγράμματος αυτού, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συνδέσμου μας.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε