ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 30

Οπως είναι γνωστό με το βασικό ομαδικό μας συμβόλαιο υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης και των παιδιών μας μέχρι την ηλικία των 30 ετών.
Από την έναρξη κιόλας ισχύος αυτού του συμβολαίου, υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι, μέλη μας ή μη που έθεσαν το ζήτημα εξεύρεσης φόρμουλας για την επέκταση της σχετικής δυνατότητας και για τα παιδιά άνω των 30 ετών.
Με βάση αυτό το ερέθισμα η Διοίκηση του Συνδέσμου έκρινε θετικά την παραπάνω προοπτική συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η πρόσθετη ασφάλιση για τις ηλικιές άνω των 30 ετών είναι μια εξαιρετική χρήσιμη υπόθεση για πολλούς και διάφορους λόγους....
Σε μια τέτοια κατεύθυνση λοιπόν, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με την Εταιρεία, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση.
Στα επιχειρήματά μας μάλιστα, εντάξαμε και τη διαπίστωση ότι στο χώρο μας υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι συνταξιούχοι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο βασικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης, έχουν όμως στη μεγάλη πλειοψηφία τους παιδιά άνω των 30 ετών...
Προτείναμε συγκεκριμένα, να δοθεί η δυνατότητα σ' αυτά να ενταχθούν ως ισότιμα μέλη στο ισχύον πρόγραμμα και να συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις προσφερόμενες παροχές του.
Εκτός των άλλων, ασφαλώς, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη και για το ίδιο το ομαδικό συμβόλαιό μας, αφού στους ήδη συμμετέχοντες θα είχαμε προσθήκη και νέων μελών.
Η σχετική πρότασή μας βρήκε ανταπόκριση από τους εκπροσώπους της Εταιρείας και πολύ σύντομα καταλήξαμε σε συμφωνία και σε υπογραφή της.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ισχύουν όλες οι παροχές που προβλέπονται στο ομαδικό μας συμβόλαιο, οι οποίες καλύπτουν πλέον και τα παιδιά μας άνω των 30 ετών και μέχρι τα 70 τους χρόνια.
Είναι αυτονόητο δηλαδή, ότι αναφερόμαστε στο σύνολο των δαπανών νοσηλείας και στα επιδόματα, όπως ακριβώς καταγράφονται στους όρους του βασικού ομαδικού μας προγράμματος.
Ειδικά, όμως, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων, το ομαδικό συμβόλαιο παρέχει πρόσθετη κάλυψη και για Διαγνωστικές - Εργαστηριακές εξε-τάσεις στα συμβεβλημένα με την Εταιρεία μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα με συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος κατά 30% μόνο.
Σημειώνουμε, τέλος, ότι ισχύει και στην περίπτωση των άνω ων 30 ετών παιδιών μας η δυνατότητά τους να εντάξουν στο πρόγραμμα και εξαρ¬τώμενα μέλη τους.

ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Το ετήσιο μικτό κόστος ανά ασφαλισμένο/η ανέρχεται σε 286,85€

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε