ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α - ΟΤΕ

“ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΑ” PLATINUM -10

 

Το «ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΑ» Platinum 10, περιλαμβάνει παροχές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, καθώς και Οδοντιατρικές – Φυσιοθεραπευτικές - Οφθαλμολογικές υπηρεσίες.

 

Όλες οι υπηρεσίες και παροχές του προγράμματος, συντονίζονται μέσω του 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου HealthWatch, με αριθμό : 2310-686677

 

Μέσω αυτού, παρέχονται σε 24ωρη βάση και ιατρικές συμβουλές από τηλεφώνου, από εντεταλμένους επόπτες ιατρούς.

 

I. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ø Διαγνωστικές Εξετάσεις(χωρίς όριο)

Διατίθεται συμβεβλημένο δίκτυο 150 διαγνωστικών κέντρων με πανελλήνια διασπορά. Διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις ως εξής :

* Όσες περιλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ, (βλ. ΕΟΠΥΥ), παρέχονται σε τιμές τιμοκαταλόγου Φ.Ε.Κ. + 20%.

* Όσες ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ., παρέχονται με έκπτωση 20% επί του επισήμου τιμοκαταλόγου

των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων.

* Ειδικά για τις διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα νοσηλευτήρια του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Μαρούσι, Ψυχικό, Περιστέρι, Π. Φάληρο, Θεσσαλονίκη), παρέχεται για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις (εντός και εκτός ΦΕΚ),έκπτωση 40% επί του επισήμου τιμοκαταλόγου τους.

 

Ø Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων συνεργαζόμενων νοσοκομείων,δωρεάνείτε στην προνομιακή τιμή των 10€ , ανάλογα την περιοχή (συνεννόηση με το τηλεφωνικό κέντρο).

 

Ø Ιατρικές Επισκέψεις στο πανελλήνιο δίκτυο 900 συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με maximumχρέωση 25 € ανά επίσκεψη(το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τον ιατρό και την περιοχή κατόπιν συνεννόησης με το τηλεφωνικό κέντρο).

 

Ø Ιατρικές πράξεις στο ιατρείο.

* Όσες περιλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ., παρέχονται σε τιμές τιμοκαταλόγου Φ.Ε.Κ.+ 20%

* Όσες ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο Φ.Ε.Κ., παρέχονται με έκπτωση 20% επί του επισήμου τιμοκαταλόγου

των συμβεβλημένων ιατρών.

 

Ø Ειδική Παροχή για ζαχαροδιαβητικούς: Διατίθενται ταινίες μέτρησης ζαχάρου αίματος με έκπτωση έως 50%, έναντι των τιμών λιανικής των φαρμακείων (ενδεικτική τιμή 26€ αντί 46€), οι οποίες αποστέλλονται δωρεάν στους συνδρομητές.

 

Ø ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο check-upστοΙατρικό Κέντρο Περιστερίου, στο Ιατρικό Ψυχικού, και στα Εργαστήρια της “ΑΝΑΛΥΣΙΣ” στην Αθήνα, Θεσσαλονίκηκαι σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδος(Πληροφορίες μέσω τηλεφωνικού κέντρου), το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις:

 

 

 

 

α/α

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ

 

CHECK-UP

ΑΝΔΡΩΝ

 

CHECK-UP

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1

Γενική Εξέταση αίματος

˅

˅

2

Γενική εξέταση ούρων

˅

˅

3

ΤΚΕ

˅

˅

4

Σάκχαρο

˅

˅

5

Ουρία

˅

˅

6

Χοληστερίνη HDL - LDL

˅

˅

7

Τριγλυκερίδια

˅

˅

8

SGOT - SGPT

˅

˅

9

γGT

˅

˅

10

ΗΚΓ

˅

˅

11

PSA (άνω των 40 ετών)

˅

 

12

PAP Test

 

˅

13

Μαστογραφία ( άνω των 40 ετών)

 

˅

 

Το ως άνω Check-up, παρέχεται και στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης , με τις εξής τιμές :

 

Ανδρών < 40 ετών : 52€ Γυναικών < 40 ετών : 67€

Ανδρών > 40 ετών : 87€ Γυναικών > 40 ετών : 83€

 

 

Ø Ετήσιο Παιδιατρικό Check-up, στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Παιδιατρικό Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης στην τιμή των52€, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις :

 

Check-up Παιδιών

- ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

- ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ - ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

- Τ.Κ.Ε. - ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

- SGOT - HDL

- SGPT - LDL

- ΟΥΡΙΑ - ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

- ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

ΙΙ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται στο συμβεβλημένο δίκτυο. Παρέχεται πανελλήνια κάλυψη μέσω 150 συμβεβλημένων οδοντιάτρων και οδοντιατρικών κέντρων με πανελλήνια κάλυψη.

1) Καθαρισμός δοντιών δύο (2) φορές τον χρόνο

2) Φθορίωση

3) Απομάκρυνση πλακών / αποτρίγωση / στίλβωση

4) Ενδοστοματική ακτινογραφία - οπισθοφατνιακή

5) Ενδοστοματικές λήψεις με INTRAORALCAMERA

6) Ακτινογραφία μηλικής σύγκλισης

7) Σχεδιασμός οδοντιατρικής θεραπείας

· ΕΚΠΤΩΣΗ 50% σε όλες τις Οδοντιατρικές πράξεις βάσει Τιμοκαταλόγου, επί των τιμών τη αγοράς.

 

 

ΙΙΙ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Παρέχεται έκπτωση 20-75% επί των τιμών του Τιμοκαταλόγου των Οφθαλμολογικών Κέντρων και Οφθαλμιατρείων του συμβεβλημένου Δικτύου της iMedServicesAE, ανάλογα με την παρερχομένη υπηρεσία.

· Οι επεμβάσεις διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών (LASER), γίνονται στα κέντρα των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου Κρήτης.

· Οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις γίνονται σε Κλινικές και Κέντρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

· Παρέχεται έκπτωση 25% για απεριόριστες αγορές οπτικών (γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακοί επαφής κλπ) επί του επισήμου τιμοκαταλόγου 120 συμβεβλημένων καταστημάτων οπτικών.

 

ΙV. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

· Παρέχεται η δυνατότητα επισκέψεων στους 200 συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές και στα Φυσιοθεραπευτικά Κέντρα του Δικτύου με τηνiMedServicesAE,με σταθερό προνομιακό κόστος 15€ ανά συνεδρία.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ iMED

· Ποιοτικά δίκτυα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Η iMed ενέχει το ρόλο του εγγυητή αναφορικά με το υψηλό επίπεδο παροχής πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων υπηρεσιών υγείας.

· Προσιτό κόστος προϊόντων και υπηρεσιών.

· Απλές διαδικασίες εγγραφής και ευκολία χρήσης των παρερχομένων υπηρεσιών.

· Δυνατότητα για άμεση χρήση , χωρίς περιόδους αναμονής.

· Καλύπτονται όλα τα “προϋπάρχοντα αίτια”, χωρίς εξαιρέσεις.

           
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α

           

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ

 

 

ATOMIKOΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΗΛΙΚΑ

 

ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

           

 

«ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΑ» PLATINUM-10

(περιλαμβάνει όλες τις πρωτοβάθμιες παροχές, όπως και οδοντιατρική, φυσιοθεραπευτική και οφθαλμολογική περίθαλψη)

60,00 €

45,00 €

120,00 €

Τα παιδιάκαλύπτονται 
ΔΩΡΕΑΝ, εάν συμμετέχουν δύο τουλάχιστον μέλη της οικογενείας τους.

           
 

§ Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν και ΦΠΑ 23%.

   
   
   
                   

§ Δεκτοί όλοι, χωρίς ηλικιακά όρια, και χωρίς περιορισμούς αναφορικά με το ιστορικό υγείας / προϋπάρχονται αίτια.