ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΟΤΕ  ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ

Φεβρουάριος 2007

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Πριν από λίγες ημέρες, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισής του από το Πρωτοδικείο, ξεκίνησε την λειτουργία του ο Σύνδεσμός μας.  ΄Ενας σύνδεσμος με κύρια καταστατική αρχή του τη διαμόρφωση όρων για την καλύτερη δυνατή πρόσθετη ασφαλιστική  κάλυψη των μελών του, πέραν της προβλεπόμενης από τις υφιστάμενες καλύψεις του Κλάδου Υγείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
΄Οσοι πήραμε την πρωτοβουλία ίδρυσης του Συνδέσμου θεωρήσαμε ότι οι γνωστές δυνατότητες που παρείχε η σχετική σύμβαση πρόσθετης ασφάλισης, όσο είμαστε εργαζόμενοι στον Ο.Τ.Ε., για εμάς και τις οικογένειές μας, θα μπορούσαν και θα έπρεπε να υπάρχουν και μετά τη συνταξιοδότησή μας.
Σε μια τέτοια κατεύθυνση, κινηθήκαμε αμέσως, ώστε να συγκροτήσουμε την αναγκαία συλλογική έκφραση, η οποία θα καθιστούσε δυνατή μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση για τη σύναψη ομαδικού συμβολαίου με προνομιακούς όρους για τα μέλη της.
Η προσπάθειά μας αυτή ξεκίνησε ήδη και πολύ σύντομα, αξιοποιώντας την εμπειρία και των ασφαλιστικών και νομικών μας συμβούλων, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ενός τέτοιου ομαδικού συμβολαίου.
Νομίζουμε πως είναι περισσότερο από προφανής σε όλους η ανάγκη άμεσης μαζικοποίησης του Συνδέσμου μας, ώστε από καλύτερη δυνατή θέση να πετύχουμε το άριστο αποτέλεσμα σε σχέση με του όρους ένταξής μας στο πρόγραμμα.
Επιβάλλεται επομένως να εγγραφούμε όλοι, το συντομότερο δυνατό, στο Σύνδεσμο, προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι θετικές εξελίξεις που έχουμε ανάγκη εμείς και οι οικογένειές μας στο τομέα της πρόσθετης ασφάλισης.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την προσωρινή διοίκηση του ΣΥ.Σ.Π.Α -  ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτρης Αποστολόπουλος       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νίκος Δημητρίου

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε