ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Από την πρώτη κιόλας ενημερωτική προσέγγιση του ομαδικού βασικού συμβολαίου, αναφερθήκαμε στη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Όπως όλα τα ανάλογα προγράμματα, λοιπόν, έτσι και το δικό μας έχει μια ... «αδυναμία».ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ....
Στην περίπτωσή μας, καταφέραμε να έχει αυτός ο χρόνος λήξης το ανώτατο ηλικιακό όριο της ασφαλι¬στικής αγοράς, τα 70 μας χρόνια.
Με το δεδομένο αυτό, δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να μείνουμε ικανοποιημένοι.
Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, λοιπόν, με την Εταιρεία, καταλήξαμε στη λύση του ατομικού συμβολαίου.
Ενός συμβολαίου, που θα «κούμπωνε» με το βασικό ομαδικό μας συμβόλαιο και που θα παρείχε τη δυνατότητα - σε όποιον το επιθυμεί - να πετύχει την ισοβιότητα στην πρόσθετη ασφάλισή του.
Έτσι, τα μέλη μας μπορούν να επιλέξουν και αυτήν τη δυνατότητα με την πρώτη δήλωση συμμετοχής τους στο ομαδικό πρόγραμμα αλλά και αργότερα.
Συγκεκριμένα, η ένταξη στο ατομικό συμβόλαιο έχει ως απώτατο ηλικιακό όριο τα 65 μας χρόνια.
Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με την επιλογή αυτή είναι το εξής:
Εάν έχω ηλικία κάτω των 60 ετών (όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία όσων έκαναν χρήση της εθελουσίας εξόδου απ' τον ΟΤΕ), γιατί να προτιμήσω την επιβάρυν-σή μου με τα ασφάλιστρα του ατομικού συμβολαίου για αρκετά χρόνια και να μην περιμένω να ασκήσω αυτό το δικαίωμά μου όταν πλησιάζω το 65ο έτος της ηλικίας μου;
Ως απάντηση - και με την απαραίτητη επισήμανση ότι ο ΣΥ.Σ.Π.Α. αφήνει μέχρι σήμερα και θα αφήνει στη συνέχεια τους ίδιους τους συναδέλφους να επιλέξουν το αν και το πότε δηλώσουν συμμετοχή και στο πρόγραμμα αυτό -, θέλουμε απλώς να καταθέσουμε στην κρίση τους τον παρακάτω προβληματισμό.
Εάν ένας συνάδελφος ενταχθεί στο ομαδικό συμβόλαιο σε μια ηλικία πολύ κάτω των 60 ετών και η υγεία του είτε είναι άριστη είτε δεν έχει δώσει σημάδια κάποιας ανησυχίας για την πορεία της, τότε πράγματι το ερώτημα που διατυπώθηκε φαίνεται λογικό. Εάν όμως, είναι σε ηλικία κοντά στα 60 ή και σε μικρότερη, αλλά στο μεταξύ έχει ακούσει διάφορα «καμπανάκια», τότε υπάρχει ζήτημα... Και τούτο, γιατί, περιμένοντας τον «κατάλληλο» χρόνο ένταξής του στο ατομικό συμβόλαιο (χωρίς την μικρή οικονομική του επιβάρυνση στο μεσοδιάστημα), υπάρχει - είτε το θέλουμε είτε όχι - το αρνητικό (χτύπα ξύλο) ενδεχόμενο να εμφανιστεί μια σοβαρή βλάβη της υγείας του, η οποία και θα καταστήσει σχεδόν απαγορευτική πλέον τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα που θα του εξασφαλίζει την ισοβιότητα.
Διαλέγετε και παίρνετε είναι, συνεπώς, η δική μας απάντηση.
Και σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έγκαιρη ένταξή μας στο ατομικό συμ¬βόλαιο έχει την έννοια της «αγοράς χρόνου» ή μιας «προκαταβολής», αν θέλετε, για την ισόβια ισχύ του προγράμματος πρόσθετης ασφάλισης..
• ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΗ
Η υπογραφή ατομικού συμβολαίου ανεβάζει αυτομάτως την ετησίως καλυπτόμενη δαπάνη νοσηλείας του ασφαλισμένου στα 450.000€...

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης και εφόσον η αποζημίωση προς τον ασφαλισμένο για αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου από το ομαδικό συμβόλαιο υπ.αριθμ.2510 της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ υπολείπεται των αποδείξεων που έχει προσκομίσει ο ασφαλισμένος, η εταιρεία θα καταβάλλει από το ατομικό ασφαλιστήριο τη διαφορά αμοιβών και μέχρι τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα:


Είδος Επέμβασης     Αμοιβή Χειρούργου     Αμοιβή Αναισθησιολόγου

Εξαιρετικά βαριές             600                                  120
Βαριές                           450                                    90
Μεγάλες                         330                                   70
Μεσαίες                          220                                   44
Μικρές                             90                                    20
Πολύ μικρές                     30                                    15

Η αποζημίωση για αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων συνολικά ( κύριος φορέας, του ομαδικού συμβολαίου, ατομικό συμβόλαιο) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις των γιατρών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ


ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΑΣ

 

ΓΥΝΑΙΚΑ

0-20

98,72

95,76

21

99,23

96,21

22

99,78

96,66

23

100,32

97,14

24

100,91

97,63

25

101,51

98,16

26

102,15

98,68

27

102,86

99,27

28

103,58

99,85

29

104,34

100,48

30

105,14

101,14

31

115,84

111,66

32

116,73

112,39

33

117,67

113,15

34

118,66

113,95

35

119,70

114,78

36

130,66

125,52

37

131,81

126,45

38

133,02

127,43

39

134,31

128,46

40

135,66

129,53

41

146,92

140,52

42

148,42

141,71

43

150,00

142,98

44

151,68

144,33

45

153,47

145,73

46

175,06

166,93

47

177,07

168,51

48

179,21

170,18

49

181,47

171,96

50

183,89

173,85

51

216,00

205,41

52

218,73

207,57

53

221,61

209,85

54

224,69

212,31

55

227,97

214,94

56

261,01

247,30

57

264,73

250,32

58

268,69

253,56

59

272,94

257,05

60

277,45

260,79

61

356,15

338,70

62

361,32

343,06

63

366,85

347,82

64

372,80

353,01

65

379,22

358,68

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε