Ενημέρωση

Προς ενημέρωση των μελών του ΣΥ.Σ.Π.Α ο παρακάτω πίνακας κερδοφορίας επιχειρήσεων του 2009 σε σύγκριση με την προηγουμένη χρονιά.


ΠΡΟΣ: ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ’ Α.Ε.Γ.Α.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣ: ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ’ Α.Ε.Γ.Α.
Φιλλελήνων 35 , Χαλάνδρι
(Υπόψη Κας Λαμπροπούλου)Αξιότιμη  Κυρία Λαμπροπούλου,
Εν αναμονή απαντήσεώς σας στην από 19-3-2010 επιστολή μας , παρακαλούμε να συμπεριλάβετε σ’αυτήν και την ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη του  Δείκτη Ζημιών του Ομαδικού Συμβολαίου μας, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα συγκεντρωθέντα στοιχεία σας, καταγράφοντας και τη συγκεκριμένη ανάλυση εισροών – εκροών .

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                              ΝΙΚ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πορεία Υλοποίησης υπ’ αριθ.2510 Ομαδικού Συμβολαίου

ΠΡΟΣ: ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ’ Α.Ε.Γ.Α.
Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι
(Υπόψη Κας Λαμπροπούλου)

ΘΕΜΑ: Πορεία Υλοποίησης υπ’ αριθ.2510 Ομαδικού Συμβολαίου

Αξιότιμη  Κυρία Λαμπροπούλου,
Ενόψει συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας και προκειμένου να έχουμε,ως Προεδρείο, τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης των Συμβούλων για την πορεία υλοποίησης του ως άνω Προγράμματος , παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την εξέλιξη ορισμένων θεμάτων για τα οποία έχουμε κάνει αναφορές στην τελευταία μας συνάντηση.
Συγκεκριμένα:
1. Τουλάχιστον μέχρι χθες πολλά Καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς συνεχίζουν να παρακρατούν προμήθεια για την πληρωμή ασφαλίστρων μελών μας.
2. Πολλοί συνάδελφοί μας διαμαρτύρονται γιατί , ενώ δεν έχουν δώσει κάποια σχετική εντολή, διαπιστώνουν ότι έχει χρεωθεί η κάρτα τους με το ποσό του ασφαλίστρου τους χωρίς να έχουν λάβει ειδοποιητήριο πληρωμής στο σπίτι τους.
3. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση της επικάλυψης (συμψηφισμού ) του μηνός Οκτωβρίου λόγω της διπλής επιβάρυνσης παλαιών μελών μας με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα .
4. Παραμένει σε εκκρεμότητα το σοβαρό ζήτημα της βαρύτητας των επεμβάσεων και της δραστικής συρρίκνωσης της κάλυψής τους από το συμβόλαιο.
5. Βρισκόμαστε ακόμα σε αναμονή για τα σημεία τριβής σε σχέση με το ατομικό συμβόλαιο .
6. Πολλοί παλαιοί και επανεγγραφέντες ασφαλισμένοι μας ενημερώνονται  ότι πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης αλλά με ισχύ ειδικού όρου πλέον , παρά τη ρητή διαβεβαίωση ότι η μεταφορά θα γίνει  χωρίς αλλαγές στα ισχύοντα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009.
Αξιότιμη Κυρία Λαμπροπούλου ,
Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε για όλα τα παραπάνω και να συμβάλετε στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας ώστε πολύ σύντομα να βρεθούμε σε θέση να καταλήξουμε, ως Δ.Σ. , στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία μας στηρίζεται σταθερά στις αρχές της αλληλοκατανόησης και της καλής πίστης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                             ΝΙΚ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/νση Φορολογία Εισοδήματος

ΘΕΜΑ: 
Δικαιολογητικά καταβολής Ασφαλίστρων.

Κύριοι,
Εκπροσωπώντας εκατοντάδες συναδέλφους συνταξιούχους του ΟΤΕ , προχωρήσαμε πριν από 3 περίπου χρόνια σε συμφωνία με την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. για ένα πρόγραμμα ομαδικής πρόσθετης ασφάλισης των μελών μας και των οικογενειών τους , υπογράφοντας σχετικό συμβόλαιο .
Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως άνω  Εταιρείας , προέκυψε – εκτός όλων των άλλων –και μια εκκρεμότητα που σας αφορά .
Συγκεκριμένα , για το εννεάμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ του 2009 έχουν πληρωθεί ασφάλιστρα από περίπου 3000 συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα , για τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις προκειμένου να υποβληθούν με τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος του 2010.
Δοθέντος ότι μέχρι σήμερα ο Επόπτης – Διαχειριστής δεν έχει φροντίσει για την αποστολή αυτών των βεβαιώσεων ( και απ’όσο γνωρίζουμε δεν είναι ούτε στις προθέσεις του) , παρακαλούμε να μας γνωρίζετε με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ‘ έλλειμμα ’ που προκύπτει , ώστε να συνυπολογισθούν οι σχετικές δαπάνες μας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και εάν γίνουν δεκτές οι αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων του εννεαμήνου.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.Π.Α. – ΟΤΕ

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                             ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !

Η αιφνιδιαστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε επί δύο και πλέον χρόνια, υλοποιώντας το πρόγραμμα ομαδικής πρόσθετης ασφάλισης, επέβαλλε στη Διοίκηση του Συνδέσμου να θέσει ως πρώτη προτεραιότητά της την ανάγκη να μη μείνουν ακάλυπτα τα μέλη μας ούτε μια μέρα.
Διαβάζοντας και ακούγοντας διάφορες φήμες στη διάρκεια του καλοκαιριού, προσανατολίσαμε τις κινήσεις μας σε δύο κατευθύνσεις:

Πρώτον, να καθυστερήσουμε όσο μπορούσαμε τη διαδικασία για την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου μας, το οποίο είχε λήξει την1/6/2009, προκειμένου όχι μόνο να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία αλλά και να υπάρχει χρόνος στη διάθεσή  μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων εξελίξεων.

Δεύτερη στόχευσή μας ήταν να κάνουμε, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο, την αναγκαία προεργασία, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια εναλλακτική διέξοδο απέναντι σε πιθανή αρνητική εξέλιξη.
Όπως είναι γνωστό σε όλους πλέον, και τα δύο υλοποιήθηκαν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.

Έτσι, η σχετική απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αν και πρωτοφανής στα ασφαλιστικά χρονικά σε σχέση με την έκταση των επιπτώσεων  για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους , δεν μας βρήκε εν υπνώσει. Και… θετικούς όρους για την ετήσια ανανέωση είχαμε διασφαλίσει και ευνοϊκό κλίμα για την αποδοχή μεταφοράς ολόκληρου του πακέτου σε άλλη Εταιρία είχαμε δημιουργήσει.
Θέλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι η τελική λύση που επιτεύχθηκε δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση.
Στα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε , απλώς αναφέρουμε ενδεικτικά την προετοιμασία ενός μηχανισμού μεταφοράς του συμβολαίου (όλων των στοιχείων του), τον πολύ μεγάλο δείκτη ζημιών της τελευταίας χρονιάς, τον έλεγχο της αγοράς για τη νέα Εταιρεία, τη διατήρηση της ισοβιότητας, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το χρονικό κενό μέχρι την υπογραφή του νέου συμβολαίου κ.λ.π.
Παρά την πίεση του χρόνου, οι δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις αρχές Οκτωβρίου στην τελική συμφωνία υπογραφής και μάλιστα με αναδρομική ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης των μελών μας από 1/9/2009. Συνεργαζόμενη Εταιρεία είναι η ΄΄ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ΄΄, στην οποία βασικός μέτοχος είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αξίζει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι στο νέο ομαδικό συμβόλαιο μεταφέρθηκαν όλοι οι βασικοί όροι του προϋπάρχοντος και ότι λίγο πριν την υπογραφή του καταφέραμε να μην υπάρχει τελικά συμμετοχή κατά 40% του ασφαλισμένου στις μη καλυπτόμενες από τον κύριο φορέα μας δαπάνες νοσηλείας στο νοσηλευτήριο ΄΄ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ΄΄.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ο Σύνδεσμός μας  οδηγήθηκε στην καλύτερη δυνατή λύση για τα μέλη του και τις οικογένειές τους και ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και νέες πρόσθετες καλύψεις για τα μέλη μας με προνομιακούς όρους.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων από τους συναδέλφους για την τυπική ένταξή τους στο πρόγραμμα και τον νέο τρόπο πληρωμής των ασφαλίστρων μας ενώ ανάλογη μεταφορά καλύψεων ισχύει και για τα υπόλοιπα προγράμματα (ατομικά συμβόλαια κ.λ.π.).

20/10/2009

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε