ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ισχύος του ομαδικού συμβολαίου μας (1/9/2013 – 31/8/2013) καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσοδο στο πρόγραμμα νέων (και σε ηλικία) συνταξιούχων συναδέλφων καθώς και παιδιών συναδέλφων άνω των 30 ετών (πρόγραμμα κατιόντων).

Η προσπάθεια αυτή, η οποία στηρίχθηκε έμπρακτα από ελάχιστα μέλη του Συνδέσμου, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως είναι φανερό, η στασιμότητα που παρατηρήθηκε την ως άνω περίοδο και -κυρίως- η συνεχιζόμενη αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, οδήγησε τον Δείκτη Ζημιών (καταβληθείσες αποζημιώσεις για νοσηλείες/σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων) σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 100%!!!

Είναι γνωστό σε όλους ότι το ύψος των ετήσιων ασφαλίστρων που πληρώνουμε συνδέεται ευθέως με την πορεία του συγκεκριμένου Δείκτη.

Τούτο σημαίνει πως η πιθανή ενεργοποίηση του σχετικού συμβατικού όρου θα προκαλούσε αύξησή τους κατά 35%!...

Με βάση αυτά ακριβώς τα δεδομένα, οι διαπραγματεύσεις για την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου ήταν εξ’αντικειμένου μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

            Η τελική συμφωνία με την Εταιρεία, πιστεύουμε πως κάτω από τέτοιες συνθήκες ήταν η καλύτερη δυνατή.

Έτσι, η σχετική Πρόσθετη Πράξη για το πολύ επιβαρυμένο ομαδικό μας συμβόλαιο προβλέπει ότι από 1/12/2014 η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια (συμβεβλημένα και μη) θα ανέρχεται στο 80% του ποσού που προκύπτει μετά την χρήση άλλου Φορέα Ασφάλισης (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), χωρίς αύξηση των ασφαλίστρων μας.

            Με την ίδια Πρόσθετη Πράξη, επίσης, προβλέπονται δύο (2) πολύ σημαντικές νέες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, στο εξής ισχύει διευρυμένος Πίνακας συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (βλ. σελ. 3) ενώ η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας (μετά την χρήση άλλου Φορέα Ασφάλισης) για τα Νοσηλευτήρια του Ομίλου ΙΑΣΩθα ανέρχεται πλέον στο 80% αντί του 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Έτσι, τα Νοσηλευτήρια που ανήκουν στην ειδική κατηγορία (απόδοση εξόδων 60%) περιορίζονται από 1/12/2014 στα ακόλουθα:

·         Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

·         Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΗΤΕΡΑ

·         Ευρωκλινική Αθηνών

·         Ιατρικό Αθηνών Μαρούσι

 

Ύστερα απ΄όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουμε να διατηρούμε ένα συμβόλαιο με καλύψεις στο ανώτατο όριο της ασφαλιστικής αγοράς και -κυρίως- με τα χαμηλότερα (κατά πολύ) ασφάλιστρα.

Θα ήταν, επομένως, ασυγχώρητο λάθος να μην ενεργοποιηθούμε όλοι άμεσα, ώστε να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του συμβολαίου μας. Για την υλοποίηση, όμως, αυτού του στόχου είναι επιτακτική ανάγκη (και μοναδική προϋπόθεση) να φροντίσουμε όλοι επειγόντως, ώστε:

 

Ø  Ο καθένας από εμάς να προσθέσει μία (1) έστω συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ø  Όταν κάνουμε χρήση του προγράμματος να επιλέγουμε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε οπωσδήποτεμε τον ΣΥ.Σ.Π.Α πριν από κάθε εισαγωγή.

 

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥ.Σ.Π.Α.

Με την μηχανογραφική συνδρομή της ‘‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ’’ ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης του Μητρώου του Συνδέσμου, ώστε να καθίσταται πλέον δυνατή η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης σημερινής εικόνας για το σύνολο των συμμετεχόντων στο ομαδικό μας συμβόλαιο (κύρια μέλη – σύζυγοι – παιδιά κάτω των 30 ετών – πρόγραμμα κατιόντων).

Η θετική αυτή εξέλιξη συμβάλλει -εκτός των άλλων- και στην αυτόματη ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, όσων ασφαλισμένων έχουν υποχρέωση καταβολής μηνιαίας συνδρομής στον ΣΥ.Σ.Π.Α., με τα δεδομένα που θέτει στη διάθεσή μας η Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση των σχετικών πάγιων εντολών (60μηνης ισχύος).

Μετά τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώσαμε ότι το 40% (!) περίπου των υπόχρεων καταβολής δεν εμφανίζονται στο σύστημα εισπράξεων του Συνδέσμου, με αποτέλεσμα να αρχίσει να γίνεται εξαιρετικά προβληματική η κάλυψη ακόμα και των στοιχειωδών δαπανών λειτουργίας του.

Είναι προφανές πως αυτό οφείλεται είτε στο ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν είχαν ελέγξει αν παραμένει σε ισχύ η εντολή τους προς την ΕΤΕ είτε σε δική μας αμέλεια να ενημερώσουμε εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσής της, δοθέντος μάλιστα ότι η Τράπεζα δέχεται πλέον αυτοπρόσωπη μόνο κατάθεσή της και όχι μέσω του ΣΥ.Σ.Π.Α. όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ενοχλήσαμε με αποστολή SMS όσους δεν εμφανίζονται στο σύστημα, με συνέπεια να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, αλλά όχι για όλους τους υπόχρεους...

Ύστερα απ΄όλα τα παραπάνω και προκειμένου να αποκλειστεί και το παραμικρό ενδεχόμενο αμφισβήτησης από την Εταιρεία της τυπικής συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενημερώνουμε σήμερα τα μέλη μας ότι:

·       Πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο κατάστημα της ΕΤΕ της περιοχής τους νέα πάγια εντολή με έναρξη ισχύος την 1/1/2015 και να ακυρώσουν την παλαιά(ακόμα και εάν είναι σε ισχύ), ζητώντας από τον υπάλληλο να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό τους.

·     Η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 12/12/2014 και αμέσως μετά να αποσταλεί το παραστατικό εντολής στο FAX του Συνδέσμου 2105241430.

 

Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Περιφέρεια θα παραλάβουν ταχυδρομικά τα σχετικά έντυπα μέσα στον Νοέμβριο.

Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Αττική*, παρακαλούνται να τα παραλάβουν από τα Γραφεία μας, καθημερινά 10:00 – 13:00.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥ.ΣΠ.Α. και με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόχρεοι για την καταβολή συνδρομής είναι το κύριο μέλος, ο/η σύζυγος και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατιόντων (άνω των 30 ετών) και όχι τα ασφαλισμένα κάτω των 30 ετών εξαρτώμενα μέλη.

 

*Σημείωση

Οι συνάδελφοι της Αττικής μπορύν εναλλακτικά να επιλέξουν ως τρόπο πληρωμής της συνδρομής τους την εφάπαξ καταβολή της στον Σύνδεσμο (12μηνης διάρκειας - ισχύος), με απόδειξη είσπραξης του αναλογούντος ποσού.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥ.Σ.Π.Α & «ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται ήδη η συνεργασία του Συνδέσμου μας με την ιδιωτική Γενική Κλινική «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» (Ακτή Κουντουριώτη 7Α – Πειραιάς), σύμφωνα με την οποία: 

 

1. Σε περίπτωση νοσηλείας των μελών του ΣΥ.Σ.Π.Α. (και των εξαρτώμενων μελών του), το «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», θα καλύπτει το σύνολο των σχετικών δαπανών που προκύπτουν μετά την χρήση του ισχύοντος ομαδικού συμβολαίου και του κυρίου Φορέα Ασφάλισης. 

2. Προσφέρεται ένα ετήσιο δωρεάν check up, που περιλαμβάνει: Γεν. Αίματος, ουρία, Κρεατινίνη, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT, α/α θώρακος, Η.Κ.Γ., υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω κοιλίας. 

3. Καλύπτεται δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο του Νοσηλευτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας σ’ αυτό. 

4. Παρέχονται δωρεάν τέσσερις (4) εξετάσεις το χρόνο στις ειδικότητες Παθολογική, Χειρουργική και Ορθοπεδική καθώς και η παθολογική εκτίμηση του ως άνω τσεκ – απ.

5. Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται από το «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» σε τιμές Π.Δ., με την ύπαρξη παραπεμπτικού από τον κύριο φορέα Ασφάλισης.

 

Μοναδική υποχρέωση των μελών μας για όλες τις προαναφερθείσες παροχές – καλύψεις, είναι να δηλώνουν απλώς την ιδιότητα του μέλους του ΣΥ.Σ.Π.Α. στο «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», η οποία και θα επιβεβαιώνεται μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας μεταξύ του Συνδέσμου μας και του Νοσηλευτηρίου.

Βεβαιώσεις καταβολής Ασφαλίστρων

Οι ασφαλισμένοι στο ομαδικό συμβόλαιο του Ν. Αττικής μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις καταβολής Ασφαλίστρων για την Εφορία από τα Γραφεία του Συνδέσμου καθημερινά 10.00 - 14.00

Ενημέρωση

Όσοι-ες συνάδελφοι-ισσες έχουν e-mail, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατό στο e-mail του Συνδέσμου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα για ζητήματα που τους αφορούν.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε