ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19-9-2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Μετά απο διαπραγματεύσεις με την ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ’Α.Ε.Γ.Α. τον μήνα Αύγουστο συμφωνήθηκε αύξηση των Ασφαλίστρων , ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα νέα ετήσια μικτά κατ΄άτομο ασφάλιστρα.

 

Τα ετήσια μικτά κατ΄ άτομο ασφάλιστρα έχουν ως εξής :    

  

Ηλικία Κυρίως Ασφαλιζομένου                     Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο σε €   

Έως 50 ετών                                                                   452.11   

Από 51 έως 55 ετών                                                         525.25   

Από 56 έως 60 ετών                                                          597.7   

Από 61 έως 65 ετών                                                         670.16   

  

  

Ηλικία Τέκνου Κυρίως Ασφαλιζομένου         Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο σε €   

Έως 18 ετών                                                                   187.15   

Από 19 έως 30 ετών                                                         283.74   

  

Κατιόντων  Συγγενών                                    Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο σε €   

Άνω των 30 ετών                                                             380.36   

  

Άνω των 65 ετών                                          Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο σε €   

Από 65 έως 75 ετών                                                         482.99   

  

Ασφάλιση Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης          Μικτό Ετήσιο Ασφάλιστρο σε €   

Έως 75 ετών                                                                    205.26 

 

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε