ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(2η)

Αθήνα , 3 Νοεμβρίου 2016

 

Υπενθυμίζεται ότι η διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη 11 μελούς Δ.Σ. και 3 μελούς Εξελ. Επιτροπής του ΣΥ.Σ.Π.Α. θα πραγματοποιηθέι την    Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 (08.00΄- 18.00΄) στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ  ( Γ΄ Σεπτεμβρίου 110).
Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα ως άνω Όργανα του Συνδέσμου , τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη αποσταλεί στα εκτός Αττικής διαμένοντα μέλη, προκειμένου οι απαντητικοί φάκελοί τους να έχουν φτάσει εγκαίρως για την καταμέτρηση της  16ης Νοεμβρίου.
Σημειώνεται , τέλος , ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΣΥ.Σ.Π.Α. (Άρθρο 22 , παρ. 1 και 6 του Καταστατικού) και ότι η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνεται μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των Εκλογών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΚΟΡΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

              

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε