ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι στο εξής πριν από κάθε προγραμματισμένη νοσηλεία τους είναι υποχρεωτικό να το γνωστοποιούν τόσο στον ασφαλιστή της "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ" όσο και στον Σύνδεσμο.
Η διαδικασία αυτή κρίνεται πλέον απαραίτητη, προκειμένου να αποφεύγονται κινήσεις που επιβαρύνουν υπέρμετρα το ομαδικό μας συμβόλαιο αλλά και να μην υπάρχουν αναίτιες παρεξηγήσεις στην καταβολή των προβλεπομένων αποζημιώσεων μετά το πέρας της νοσηλείας.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε