ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ισχύος του ομαδικού συμβολαίου μας (1/9/2013 – 31/8/2013) καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσοδο στο πρόγραμμα νέων (και σε ηλικία) συνταξιούχων συναδέλφων καθώς και παιδιών συναδέλφων άνω των 30 ετών (πρόγραμμα κατιόντων).

Η προσπάθεια αυτή, η οποία στηρίχθηκε έμπρακτα από ελάχιστα μέλη του Συνδέσμου, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως είναι φανερό, η στασιμότητα που παρατηρήθηκε την ως άνω περίοδο και -κυρίως- η συνεχιζόμενη αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, οδήγησε τον Δείκτη Ζημιών (καταβληθείσες αποζημιώσεις για νοσηλείες/σύνολο ετήσιων ασφαλίστρων) σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 100%!!!

Είναι γνωστό σε όλους ότι το ύψος των ετήσιων ασφαλίστρων που πληρώνουμε συνδέεται ευθέως με την πορεία του συγκεκριμένου Δείκτη.

Τούτο σημαίνει πως η πιθανή ενεργοποίηση του σχετικού συμβατικού όρου θα προκαλούσε αύξησή τους κατά 35%!...

Με βάση αυτά ακριβώς τα δεδομένα, οι διαπραγματεύσεις για την ετήσια ανανέωση του συμβολαίου ήταν εξ’αντικειμένου μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

            Η τελική συμφωνία με την Εταιρεία, πιστεύουμε πως κάτω από τέτοιες συνθήκες ήταν η καλύτερη δυνατή.

Έτσι, η σχετική Πρόσθετη Πράξη για το πολύ επιβαρυμένο ομαδικό μας συμβόλαιο προβλέπει ότι από 1/12/2014 η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια (συμβεβλημένα και μη) θα ανέρχεται στο 80% του ποσού που προκύπτει μετά την χρήση άλλου Φορέα Ασφάλισης (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), χωρίς αύξηση των ασφαλίστρων μας.

            Με την ίδια Πρόσθετη Πράξη, επίσης, προβλέπονται δύο (2) πολύ σημαντικές νέες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, στο εξής ισχύει διευρυμένος Πίνακας συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (βλ. σελ. 3) ενώ η κάλυψη των δαπανών νοσηλείας (μετά την χρήση άλλου Φορέα Ασφάλισης) για τα Νοσηλευτήρια του Ομίλου ΙΑΣΩθα ανέρχεται πλέον στο 80% αντί του 60% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Έτσι, τα Νοσηλευτήρια που ανήκουν στην ειδική κατηγορία (απόδοση εξόδων 60%) περιορίζονται από 1/12/2014 στα ακόλουθα:

·         Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

·         Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΗΤΕΡΑ

·         Ευρωκλινική Αθηνών

·         Ιατρικό Αθηνών Μαρούσι

 

Ύστερα απ΄όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζουμε να διατηρούμε ένα συμβόλαιο με καλύψεις στο ανώτατο όριο της ασφαλιστικής αγοράς και -κυρίως- με τα χαμηλότερα (κατά πολύ) ασφάλιστρα.

Θα ήταν, επομένως, ασυγχώρητο λάθος να μην ενεργοποιηθούμε όλοι άμεσα, ώστε να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του συμβολαίου μας. Για την υλοποίηση, όμως, αυτού του στόχου είναι επιτακτική ανάγκη (και μοναδική προϋπόθεση) να φροντίσουμε όλοι επειγόντως, ώστε:

 

Ø  Ο καθένας από εμάς να προσθέσει μία (1) έστω συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ø  Όταν κάνουμε χρήση του προγράμματος να επιλέγουμε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε οπωσδήποτεμε τον ΣΥ.Σ.Π.Α πριν από κάθε εισαγωγή.

 

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

 

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε