ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥ.Σ.Π.Α.

Με την μηχανογραφική συνδρομή της ‘‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ’’ ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης του Μητρώου του Συνδέσμου, ώστε να καθίσταται πλέον δυνατή η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης σημερινής εικόνας για το σύνολο των συμμετεχόντων στο ομαδικό μας συμβόλαιο (κύρια μέλη – σύζυγοι – παιδιά κάτω των 30 ετών – πρόγραμμα κατιόντων).

Η θετική αυτή εξέλιξη συμβάλλει -εκτός των άλλων- και στην αυτόματη ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, όσων ασφαλισμένων έχουν υποχρέωση καταβολής μηνιαίας συνδρομής στον ΣΥ.Σ.Π.Α., με τα δεδομένα που θέτει στη διάθεσή μας η Εθνική Τράπεζα για την υλοποίηση των σχετικών πάγιων εντολών (60μηνης ισχύος).

Μετά τον πρώτο έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώσαμε ότι το 40% (!) περίπου των υπόχρεων καταβολής δεν εμφανίζονται στο σύστημα εισπράξεων του Συνδέσμου, με αποτέλεσμα να αρχίσει να γίνεται εξαιρετικά προβληματική η κάλυψη ακόμα και των στοιχειωδών δαπανών λειτουργίας του.

Είναι προφανές πως αυτό οφείλεται είτε στο ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν είχαν ελέγξει αν παραμένει σε ισχύ η εντολή τους προς την ΕΤΕ είτε σε δική μας αμέλεια να ενημερώσουμε εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσής της, δοθέντος μάλιστα ότι η Τράπεζα δέχεται πλέον αυτοπρόσωπη μόνο κατάθεσή της και όχι μέσω του ΣΥ.Σ.Π.Α. όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ενοχλήσαμε με αποστολή SMS όσους δεν εμφανίζονται στο σύστημα, με συνέπεια να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, αλλά όχι για όλους τους υπόχρεους...

Ύστερα απ΄όλα τα παραπάνω και προκειμένου να αποκλειστεί και το παραμικρό ενδεχόμενο αμφισβήτησης από την Εταιρεία της τυπικής συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενημερώνουμε σήμερα τα μέλη μας ότι:

·       Πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο κατάστημα της ΕΤΕ της περιοχής τους νέα πάγια εντολή με έναρξη ισχύος την 1/1/2015 και να ακυρώσουν την παλαιά(ακόμα και εάν είναι σε ισχύ), ζητώντας από τον υπάλληλο να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό τους.

·     Η όλη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 12/12/2014 και αμέσως μετά να αποσταλεί το παραστατικό εντολής στο FAX του Συνδέσμου 2105241430.

 

Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Περιφέρεια θα παραλάβουν ταχυδρομικά τα σχετικά έντυπα μέσα στον Νοέμβριο.

Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Αττική*, παρακαλούνται να τα παραλάβουν από τα Γραφεία μας, καθημερινά 10:00 – 13:00.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥ.ΣΠ.Α. και με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόχρεοι για την καταβολή συνδρομής είναι το κύριο μέλος, ο/η σύζυγος και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατιόντων (άνω των 30 ετών) και όχι τα ασφαλισμένα κάτω των 30 ετών εξαρτώμενα μέλη.

 

*Σημείωση

Οι συνάδελφοι της Αττικής μπορύν εναλλακτικά να επιλέξουν ως τρόπο πληρωμής της συνδρομής τους την εφάπαξ καταβολή της στον Σύνδεσμο (12μηνης διάρκειας - ισχύος), με απόδειξη είσπραξης του αναλογούντος ποσού.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε