ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥ.Σ.Π.Α & «ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται ήδη η συνεργασία του Συνδέσμου μας με την ιδιωτική Γενική Κλινική «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» (Ακτή Κουντουριώτη 7Α – Πειραιάς), σύμφωνα με την οποία: 

 

1. Σε περίπτωση νοσηλείας των μελών του ΣΥ.Σ.Π.Α. (και των εξαρτώμενων μελών του), το «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», θα καλύπτει το σύνολο των σχετικών δαπανών που προκύπτουν μετά την χρήση του ισχύοντος ομαδικού συμβολαίου και του κυρίου Φορέα Ασφάλισης. 

2. Προσφέρεται ένα ετήσιο δωρεάν check up, που περιλαμβάνει: Γεν. Αίματος, ουρία, Κρεατινίνη, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, SGOT, SGPT, α/α θώρακος, Η.Κ.Γ., υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω κοιλίας. 

3. Καλύπτεται δωρεάν η μεταφορά με ασθενοφόρο του Νοσηλευτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας σ’ αυτό. 

4. Παρέχονται δωρεάν τέσσερις (4) εξετάσεις το χρόνο στις ειδικότητες Παθολογική, Χειρουργική και Ορθοπεδική καθώς και η παθολογική εκτίμηση του ως άνω τσεκ – απ.

5. Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται από το «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» σε τιμές Π.Δ., με την ύπαρξη παραπεμπτικού από τον κύριο φορέα Ασφάλισης.

 

Μοναδική υποχρέωση των μελών μας για όλες τις προαναφερθείσες παροχές – καλύψεις, είναι να δηλώνουν απλώς την ιδιότητα του μέλους του ΣΥ.Σ.Π.Α. στο «ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», η οποία και θα επιβεβαιώνεται μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας μεταξύ του Συνδέσμου μας και του Νοσηλευτηρίου.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε