Βεβαιώσεις καταβολής Ασφαλίστρων

Οι ασφαλισμένοι στο ομαδικό συμβόλαιο του Ν. Αττικής μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις καταβολής Ασφαλίστρων για την Εφορία από τα Γραφεία του Συνδέσμου καθημερινά 10.00 - 14.00

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε