ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο 2510

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο.Τ.Ε.
(ΣΥ.Σ.Π.Α.-Ο.Τ.Ε.)»


ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 2018 - 2019

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν

ΕΞΕΛΙΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΑΣ


Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων ( κυρίως υποψήφιων μελών του ΣΥ.Σ.Π.Α. ) σε σχέση με την πορεία των ετήσιων ασφαλίστρων του βασικού ομαδικού συμβολαίου μας σε βάθος χρόνου , διευκρινίζουμε τα εξής :

1. Το ύψος του ασφαλίστρου υπολογίζεται με βάση την ηλικία εισαγωγής μας στο πρόγραμμα , όπως ακριβώς περιγράφεται στην ειδική παράγραφο του σχετικού κεφαλαίου για το βασικό ομαδικό μας συμβόλαιο ( βλ. σχετική υποσελίδα του site μας ή τεύχος υπ΄αριθ. 5 των ¨Νέων του ΣΥ.Σ.Π.Α ¨ ) .
2. Έτσι , αν κάποιος εισαχθεί στο πρόγραμμα σε ηλικία π.χ. 54 ετών , τότε το αναλογούν ετήσιο ασφάλιστρό  του ύψους 350 €  θα ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια ένταξής του στο ομαδικό συμβόλαιο μέχρι τα 70 του χρόνια , χωρίς αλλαγή κλίμακας στα 55 ή στα 60 του χρόνια.
3. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου προβλέπεται , σύμφωνα με ειδικό όρο του ομαδικού συμβολαίου , μόνο  στην περίπτωση που ο συνολικός δείκτης αποζημιώσεων ( εκροές / εισροές της εταιρείας ) υπερβεί το 65%. Επομένως , σε κάθε ετήσια ανανέωση της σύμβασης , το ποσό του ασφαλίστρου της επόμενης ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου αναπροσαρμόζεται στη βάση σχετικού πίνακα αναπροσαρμογής.


Έως 65% - αύξηση  0%
66%-70% - αύξηση 5%
71%-75% - αύξηση 10%
κ.ο.κ


Με την ευκαιρία της τελευταίας επισήμανσής μας (3) , υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη σωστής χρήσης  του συμβολαίου αλλά και την υποχρέωση άμεσης ενεργοποίησης όλων μας για την μέγιστη δυνατή μαζικοποίηση του Συνδέσμου , προκειμένου να κατοχυρωθεί ακόμα περισσότερο διαχρονικά η βιωσιμότητα του Προγράμματος χωρίς σοβαρές αυξήσεις των ετήσιων ασφαλίστρων μας.


Μάιος 2009

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε