Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας μας γεννήθηκε την εποχή που ξεκινούσε η υλοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου απ' τον ΟΤΕ.
Μια μικρή παρέα 15 περίπου συναδέλφων, με πολύχρονη συνδικαλιστική παρουσία στο χώρο, αρχίσαμε να ψάχνουμε τρόπους μεταφοράς και στους συνταξιούχους των ευεργετημάτων της συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης, που είχαμε ως εργαζόμενοι.
Πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε το όποιο σχετικό ομαδικό συμβόλαιο ήταν η συγκρότησή μας σε μια νομική προσωπικότητα.
Στην κατεύθυνση αυτή, κινηθήκαμε αμέσως και, αξιοποιώντας τις νομικές συμβουλές, φτάσαμε στη σύνταξη του Καταστατικού του Συνδέσμου μας και στην κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο.
Την επόμενη κιόλας ημέρα από την έγκρισή του και τον ορισμό Προσω¬ρινής Διοίκησης του ΣΥ.Σ.Π.Α - ΟΤΕ, αρχίσαμε την διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς, απευθυνθήκαμε σε όλες τις μεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρείες και ζητήσαμε την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, προκειμένου εμείς να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή για τα μέλη μας λύση.
Εκείνη την περίοδο ξεκινήσαμε παράλληλα και τις διαδικασίες εγγραφής μελών στο Σύνδεσμο.
Σημειώνουμε εδώ ότι τα πρώτα λειτουργικά μας έξοδα καλύφθηκαν εκ των ένδον με εθελοντικές προσφορές των ιδρυτικών μελών μας, οι οποίες αποτελούν και τα πρώτα καταγεγραμμένα μας έσοδα στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων του ΣΥ.Σ.Π.Α.
Τα πρώτα μας αυτά βήματα ήταν και τα πιο δύσκολα.
Έπρεπε, χωρίς να διαθέτουμε προφανώς κάποια πείρα στα σχετικά ζητήματα, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες αυτού του εγχειρήματος, να αποφύγουμε πιθανές «τρικλοποδιές» και να διασφαλίσουμε εγγυήσεις για τη βιωσιμότητά του.
Υποχρεωθήκαμε, επομένως, να ζητήσουμε την βοήθεια ειδικών νομικών, ασφαλιστικών και οικονομικών συμβούλων, προκειμένου να αξιολογήσουμε σωστά τις κατατεθείσες προσφορές, να μπούμε εξοπλισμένοι επαρκώς στον κύκλο της διαπραγμάτευσης που θα ακολουθούσε και να φτάσουμε τελικά στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε την Άνοιξη του 2007 και καταλήξαμε σε συμφωνία με την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» Α.Ε.Γ.Α., υπογράφοντας το σχετικό ομαδικό συμβόλαιο, το οποίο άρχισε να ισχύει από 1-6-2007.
Οι πρώτοι μήνες ουσιαστικής λειτουργίας του ΣΥ.Σ.Π.Α είχαν θετικές και αρνητικές πλευρές.
Τα αρνητικά είχαν σχέση με τις περιορισμένες δυνατότητες ενημέρωσης των συναδέλφων για την πρωτοβουλία μας αλλά και με διάφορους καλοθελητές, οι οποίοι έσπευσαν εντελώς αναίτια και με περίεργη σπουδή να ...χαρακτηρίσουν το όλο εγχείρημα και τις προθέσεις μας.
Χωρίς να απαντήσουμε σε όλα αυτά, προσανατολίσαμε τη δράση μας αποκλειστικά και μόνο στο στόχο μας να μπουν στέρεες βάσεις από την πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος και να τεθούν στην κρίση των συναδέλφων μας τα πραγματικά στοιχεία του.
Στις θετικές πλευρές καταγράφουμε την ανταπόκριση των συνταξιούχων συ¬ναδέλφων, οι οποίοι έδειξαν μαζικά την εμπιστοσύνη τους στην Προσωρινή Διοίκηση του Συνδέσμου και αγκάλιασαν την προσπάθειά της, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα.

Ακολούθησε μια περίοδος σταδιακής προσαρμογής μας στα νέα δεδομένα.
Αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε με σχετική επιτυχία τα όποια οργανωτικά μας προβλήματα, πραγματοποιήσαμε αρκετές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις ενώ παράλληλα διαπραγματευτήκαμε με την εταιρεία και υπογράψαμε συμβόλαια για νέες πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις με προνομιακούς για τα μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α. όρους.
Στο τέλος του 2007 έγιναν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της πρώτης εκλεγμένης Διοίκησης του Συνδέσμου, η οποία και έχει μέχρι σήμερα την ευθύνη για την παρακολούθηση της πορείας των συμφωνημένων προγραμμάτων και για τη διασφάλιση όρων, προκειμένου να υπάρχει βιωσιμότητα και θετική προοπτική προς όφελος όλων μας.
Υπογραμμίζουμε, με την ευκαιρία, ότι όλα τα μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α. μπορούν και πρέπει να απευθύνονται στο Σύνδεσμο για κάθε απορία τους σε σχέση με τους όρους των συμβολαίων τους αλλά και για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα παρουσιαστεί στην πορεία.
Στις άμεσες προτεραιότητες του Συνδέσμου μας είναι η περαιτέρω μαζικοποίηση του.
Σε μια τέτοια κατεύθυνση κινούμαστε και θα κινούμαστε συνεχώς, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητά μας.
Είναι προφανές, άλλωστε, πως όσο περισσότεροι γινόμαστε τόσο ασφαλέστερη θα είναι η πορεία του ομαδικού μας συμβολαίου και τόσο καλύτερη θα γίνεται η διαπραγματευτική μας θέση, ώστε να διευρύνουμε τις παρεχόμενες καλύψεις των μελών μας.
Η ανάγκη αυτή, επομένως, πρέπει να γίνει υπόθεση και του κάθε μέλους μας.
Μια άλλη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του προγράμματος και χωρίς σοβαρές αυξήσεις των ετήσιων ασφαλίστρων μας, είναι η σωστή χρήση του απ' όσους το έχουν ανάγκη ή καλύτερα, απ' όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Και τούτο, γιατί, όπως συμβαίνει με κάθε ομαδικό συμβόλαιο, η ευθύνη είναι ομαδική.
Οφείλουμε, συνεπώς, όχι μόνο να μηδενίσουμε τις περιπτώσεις νοσηλείας μας για «ψύλλου πήδημα», αλλά και να επιλέγουμε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια (αν δεν προτιμήσουμε τις υπηρεσίες ενός Δημόσιου Νοσοκομείου), προκειμένου να μην επιβαρύνουμε το συνολικό κόστος του ομαδικού συμβολαίου μας με υπερβολικές δαπάνες νοσηλείας, ώστε αυτό να έχει διαχρονικά τη δυνατότητα κάλυψης των πραγματικών αναγκών μας.
Μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, φιλοδοξούμε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα όλων των προγραμμάτων που ισχύουν μέχρι σήμερα για τα μέλη του ΣΥ.Σ.Π.Α - ΟΤΕ.
Όπως γίνεται κατανοητό, ασφαλώς, η περιγραφή τους δεν μπορεί παρά να είναι συνοπτική, με συνέπεια να δίνεται έμφαση στα πιο βασικά στοιχεία τους.
Για κάθε απορία, επομένως, αλλά και για κάθε λεπτομέρεια των σχετικών προγραμμάτων, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Συνδέσμου.
Σημειώνουμε, τέλος, ότι όσα περιλαμβάνονται στην ειδική αυτή έκδοσή μας αφορούν υπογραφείσες ήδη συμφωνίες με την εταιρεία και ότι για κάθε άλλη μελλοντική συμφωνία που θα προβλέπει πρόσθετες καλύψεις των μελών μας, θα υπάρχει νέα ενημέρωση των ενδιαφερομένων συναδέλφων.

   
© ΣΥ.Σ.Π.Α-Ο.Τ.Ε